Waddenvogels hebben betere plek in aangepaste natuurgebieden

01 jun 2015 - 11:08

It Fryske Gea heeft vorig jaar op twee plekken binnendijks in Noordwest-Fryslân nieuwe natuur gemaakt of bestaande natuurgebieden zo aangepast dat vooral wadvogels er een goede plek hebben. Het gaat om de dijkput tussen Firdgum en Koehool en een schelpeneiland in de dijkvaart bij Roptazijl.

De dijkput dreigde door te breken. Er zijn ook ingrepen gedaan om de dijkput en omgeving geschikt te maken als hoogwatervluchtplaats. Bij hoog water kunnen vogels er eten en slapen. Op het nieuwe schelpeneiland bij Roptazijl broeden nu visdieven.

Trefwoorden: 
it Fryske Gea wadvogels
(advertinsje)