FNP "fûleindich" tegen fusieplannen Omrop Fryslân

27 maaie 2015 - 17:27

Een zelfstandig Omrop Fryslân met een speciale positie binnen het mediabestel blijft een doel van de FNP. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van de FNP-Statenfractie aan gedeputeerde Sietske Poepjes. De partij wil zich tot het uiterste inspannen om te voorkomen dat het tot één noordelijk mediabedrijf in Groningen komt.

Volgens FNP-woordvoerder Corlienke de Jong gaan de plannen van ROOS rechtstreeks in tegen de nieuwste Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur tussen rijk en provincie.

De commissie Hoekstra heeft daarbij al eerder een onafhankelijke positie voor de omrop met een aparte financiering geadviseerd aan staatssecretaris Dekker. Het rapport van ROOS gaat ook in tegen de doelen die in het nieuwe Friese coalitieakkoord staan, zo stelt De Jong vast.

De FNP wil van de gedeputeerde weten welke momenten er nu nog zijn om voor 1 januari 2017 staatssecretaris Dekker en de Tweede Kamer op andere gedachten te brengen. “Het rapport van ROOS is nog maar een advies aan Dekker. Om de doelen van het kabinet met het nieuwe mediabestel te halen, kunnen vaak ook alternatieve oplossingen bedacht worden.” FNP-woordvoerder De Jong wil van de gedeputeerde weten wat de concrete stappen van het college zijn en wat de rol van de Provinciale Staten daarin zou kunnen zijn.

Plannen Ryk besunigings #OmropFryslan en ferdwinen selsstannige posysje totaal NET AKSEPTABEL! FNP komt yn aksje. #rêddeOmrop .

— Sybren Posthumus (@sybrenposthumus) 27 mei 2015

Trefwoorden: 
Omrop Fryslân FNP zelfstandig
(advertinsje)