Rechtszaak over supermarkten in Veemgebouw Drachten

20 apr 2015 - 09:59

Vastgoedbedrijf Breevast stapt naar de rechter om duidelijkheid te krijgen over een vergunning die ze hebben aangevraagd om supermarkten te bouwen in het vroegere pakhuis van Philips in Drachten. Breevast is eigenaar van het Veemgebouw aan de Tussendiepen waarin Albert Heijn en Aldi graag een groot filiaal willen vestigen. De gemeente Smallingerland wil niet meewerken aan het plan. Ze zijn bang voor negatieve gevolgen voor winkeliers in het centrum.

De gemeente heeft geen besluit genomen over de vergunningaanvraag, terwijl dat volgens de wet binnen acht weken moet. Daarmee is de gemeente akkoord gegaan met de aanvraag. Die had binnen twee weken gepubliceerd moeten worden, maar dat is niet gebeurd. Breevast wil nu dat de rechter hier uitspraak over doet. Dêrmei is de gemeente akkoart gien mei de oanfraach. Dy hie binnen twa wiken publisearre wurde moatten, mar dat is net dien. Breevast wol no dat de rjochter hjir in útspraak oer docht.

(Advertentie)
(Advertentie)