Nieuw registratiesysteem BFVW voor eieren en nesten

03 feb 2015 - 06:01

De bond van Friese Vogelwachten (BFVW) heeft een nieuw systeem voor de registratie van eieren en broedparen ontwikkeld. Het systeem kan veel sneller in kaart brengen waar de eieren liggen. Die informatie kan dan weer gedeeld worden met bijvoorbeeld de boeren.

De BFVW wil de informatie vooral gebruiken bij het agrarisch natuurbeheer in de provincie. Door de verzamelde date kan het beheer verbeterd worden. Wanneer dan blijkt dat ergens nog een nest uit moet komen, kan de boer gevraagd worden een week te wachten met maaien.

(advertinsje)