Burgemeester van Weststellingwerf boycot eerste kievitsei

06 jan 2015 - 20:02

Burgemeester Gerard van Klaveren van Weststellingwerf wil vanaf dit jaar geen eerste kievitsei in zijn gemeente meer in ontvangst nemen. Dat heeft Van Klaveren dinsdagavond bekend gemaakt in zijn nieuwjaarstoespraak.

Hij vindt het niet verantwoord om kievitseieren te zoeken, terwijl onderzoek aantoont dat het niet goed gaat met de stand van de weidevogels in Fryslân. Van Klaveren stelt dat het de provincie niet lukt -ondanks de inspanningen en financiële investeringen- om de situatie van bedreigde weidevogels te verbeteren.

"De cijfers spreken voor zich, zijn veelzeggend en kunnen niet worden genegeerd. Ik wil mijn ogen hier dan ook niet voor sluiten en besluit dan ook vanaf dit voorjaar geen eerste kievietsei meer in ontvangst te willen nemen."

De laatste jaren was er al veel kritiek op het zoeken van kievitseieren door bijvoorbeeld natuurorganisaties, maar nog niet eerder werd deze kritiek ook door een Friese burgemeester geuit. De verwachting is dan ook dat het standpunt van Van Klaveren veel emoties en discussies zal losmaken onder voor- en tegenstanders van de zoektocht naar kievitseieren.

Voorzitter Rendert Algra van de Bond Friese Vogelwachten is erg teleurgesteld over het standpunt van burgemeester Van Klaveren. Fryslân is de enige provincie in Nederland waar nog naar kievitseieren mag worden gezocht. Algra stelt dat deze Friese traditie juist goed is voor de vogelstand, omdat de eierzoekers er ook voor zorgen dat de nesten worden beschermd en aangeduid. Daardoor zouden de eieren juist niet kapot worden gemaakt bij het maaien.

(advertinsje)