De Friese Meren wil maximaal 250 asielzoekers in Rijs

27 nov 2014 - 10:07

De informatieavond die maandag gehouden zou worden over de opvang van asielzoekers in Rijs kon niet doorgaan omdat het COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, zich op het laatste moment terugtrok. Dat gebeurde nadat burgemeester en wethouders het COA maandag duidelijk had gemaakt dat zij in Rijs ruimte zien voor de opvang van niet meer dan 250 asielzoekers in plaats van de door het COA voorgestelde 500. Dat is woensdag duidelijk geworden op een gemeentelijke bijeenkomst waarin werd gesproken over de opvang. Daar was het COA wel aanwezig.

Het COA had bij de gemeente aangegeven op zijn minst 400 mensen op te moeten vangen in Rijs, omdat anders de exploitatie van het asielzoekerscentrum niet uit kan. Mede doordat ze op basis van die 400 mensen al een contract hadden getekend met de eigenaar van de opvanglocatie. Die zou worden gesloten omdat de gemeente akkoord zou gaan. Volgens het COA hebben zij deze situatie nog niet eerder meegemaakt. Er is gedreigd met een schadeclaim door het COA tegen de gemeente. Het college van burgemeesters en wethouders en het COA denken niet hetzelfde over hoe het is gegaan. Wel hebben ze aangegeven verder met elkaar te willen praten.

(advertinsje)