Zeventig insprekers over windplannen provincie

14 nov 2014 - 14:41

Er hebben zich maar liefst 70 insprekers gemeld voor de inspraakavonden van de provincie Fyrslân over de plannen voor windmolens in Fryslân. Vanwege het grote aantal aanmeldingen worden voor de hearing maar liefst vier avonden uitgetrokken.

Op 17 december zullen Provinsjale Steaten een besluit nemen over het voorstel van gedeputeerde staten. Dat voorstel behelst windmolens in het IJsselmeer en op de kop van de Afsluitdijk. De hearings zijn op 17, 18, 20 en 24 november in het provinsjehûs en beginnen om zeven uur 's avonds.

Er is veel weerstand tegen het voornemen om windmolens in het IJsselmeer te plaatsen. Voorstanders van windparken op het Friese land zijn op hun beurt weer teleurgesteld dat gedeputeerde staten geen ruimte geven aan hun initiatieven.

(advertinsje)