Waterberging bij wateroverlast

28 okt 2014 - 22:18

Om wateroverlast te voorkomen zet Wetterskip Fryslân de komende decennia meer in op het bergen van water. Polders en andere waterbergingsgebieden zijn de meest effectieve en meest betaalbare maatregels tegen overlast, zo is berekend. Het Waterschap heeft het zogenoemde Veiligheidsplan bijgesteld naar aanleiding van nieuwe klimaatscenario's.

Daar is ook de wateroverlast van 2012 meegenomen. Er is gekeken of geplande maatregels wel werken en alles is opnieuw berekend.

Nu blijkt onder andere dan in nieuw gemaal bij Lauwersoog in eerste instantie niet genoeg effect heeft en dat voor minder geld meer winst gehaald kan worden uit een gemaal bij Harlingen of Holwerd. In 2022 wordt alles weer opnieuw bekeken.

(advertinsje)