Plan voor aanpak drankgebruik

14 okt 2014 - 17:10

Het alcoholgebruik van jongeren tussen de 12 en 18 jaar in Noordoost-Friesland moet in 2018 op of onder het Fries gemiddelde zitten. Dat willen de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel, Ferwerderadeel en Kollumerland. In Noordoost-Friesland drinken jongeren over het algemeen meer alcohol dan gemiddeld in de provincie.

Eén en ander staat in het provincie- en handhavingsplan van de vier gemeenten. Het doel moet bereikt worden met onder andere meer campagnes, praten met jongeren en ouders en een gelijke handhaving in alle gemeenten.

Toch staat er in het plan ook dat het een utopie is om de doelen over vier jaar te halen: "Het bereiken van de doelstellingen die gerelateerd zijn aan het Fries gemiddelde binnen de vier jaren die dit uitvoeringsplan bestrijkt, is een utopie. Wanneer het lukt in de komende vier jaren een stabilisatie of een (kleine) daling te realiseren, gaat het goed. Dit is echter geen reden om niet naar een groter/beter resultaat te streven."

Niet alleen het alcoholgebruik moet teruggebracht worden, ook willen de gemeenten het drugsgebruik en drugsoverlast aanpakken. De drugshandel en aantal hennepkwekerijen is in Noordoost-Friesland de afgelopen jaren flink toegenomen.

Het volledige plan is na te lezen op internet.

(Advertentie)
(Advertentie)