Zeven locaties in windrapport

06 okt 2014 - 12:41

De commissie-Winsemius stelt voor om op zeven plaatsen in Friesland windmolens te plaatsen. Deze moeten worden geplaatst in Reduzum, Dronrijp, Spannenburg, bij de Bjirmen in Sexbierum, in Herbaijum, op de zeedijk in Harlingen en op de kop van de Afsluitdijk. Dat is maandag bekendgemaakt.

Dertien andere plannen krijgen een positief advies met bepaalde voorwaarden. Hieronder vallen onder andere Dearsum, Ferwert, IBF Heerenveen, Wommels- Iens, Baburen, Sieswerd en Haskerdijken. Er moeten volgens de commissie geen windmolens komen in Kollumerland, de Riedpolder, Wjukslach-Oost en Kubaard.

De commissie heeft alle windmolenplannen van Friesland beoordeeld. Friesland moet van het rijk 530 megawatt produceren. Om dat te halen zijn 33 plannen ingediend. De commissie stelt voor om een organisatie in het leven te roepen die de uitvoering van de plannen coördineert. Naast het bouwen van de nieuwe molens moeten veel oude molens worden opgeruimd, zo stelt Pieter Winsemius. Het college van Gedeputeerde Staten neemt op 28 oktober een besluit over het advies van de commissie-Winsemius. Gedeputeerde Hans Konst van de Provincie Fryslân is ingenomen met het advies van de commissie-Winsemius over de haalbaarheid van windmolens in het Friese land.

Voor de dertien positieve plannen 'met bepaalde voorwaarden' (de zogenaamde 'Ja, mids-plannen') ziet pro-windenergieclub 'Fryslân foar de wyn' nog wel kansen. In de meeste gevallen gaat het om plannen waar niet al te veel draagvlak voor is, bijvoorbeeld het internationale IBF-terrein by Heerenveen. De initiatiefnemers van die plannen moeten de komende tijd hard aan de slag om de plannen acceptabeler te maken voor de omgeving, aldus Albert Koers van 'Fryslân foar de wyn'.

De dertien afgewezen plannen hebben ook geen draagvlak. Twee initiatieven voor windparken in de gemeente Kollumerland zijn erg impopulair. Volgens onderzoek schaart zich slecht 13% van de bevolking achter de windparken aldaar. Wethouder Jelle Boerema van Kollumerland is tevreden over het feit dat de commissie-Winsemius een negatief advies heeft afgegeven over de windmolenplannen in zijn gemeente.

(advertinsje)