Advies Winsemius komt maandag

05 okt 2014 - 17:52

De commisssie Winsemius presenteert maandag hun advies over waar in Fryslân wel en niet draagvlak is voor het plaatsen van windmolens. De commissie kon kiezen uit bij Fryslân foar de wyn ingediende plannen. Deze club kreeg van de provincie de opdracht om te kijken waar een deel van de 530 verplichte megawatts windenergie kan worden gerealiseerd.

Uit het draagvlakonderzoek kwamen twaalf plannen naar voren met draagvlak en niet al te veel weerstand. Het gaat onder andere om plannen bij Harlingen en de dorpsmolen van Reduzum.

Na publicatie van het eindrapport van de commissie Winsemius is het woord aan Provinciale Staten. De planning is dat d staten in december besluiten welke windmolenplannen wel en niet kunnen doorgaan. Als het niet lukt om voldoende windmolens op land te plaatsen komt het IJsselmeer in beeld als belangrijkste lokatie voor een grootschalig windmolenpark.

(advertinsje)