Uitbreiding winterrustgebieden

02 okt 2014 - 20:52

De winterrust op de Friese meren wordt dit jaar uitgebreid met nationaal park De Alde Feanen. Dat betekent dat in een aantal grote wateren vanaf 1 oktober tot 1 april boeien komen waarachter eenden en ganzen niet gestoord mogen worden.

Vorig jaar is deze erecode ingevoerd in delen van de Friese meren. Gedeputeerde Johannes Kramer sluit niet uit dat er de komende jaren nog meer gebieden komen waar de winterrust zal gelden. Hij denkt aan de zogenoemde Natura 2000-gebieden zoals het Lauwersmeer en de IJsselmeerkust.

In De Alde Feanen waren er ook al afspraken gemaakt over het met rust laten van gebieden zoals de Saiterpetten in de winter. De nieuwe aanpak met boeien geeft meer ruimte. Nieuw is ook dat mensen met de Marrekrite app op de telefoon melding kunnen maken wanneer ze iemand zien die in een winterrustgebied komt. De app is echter niet bedoeld om te politie te waarschuwen.

(advertinsje)