Overleg over Peazumerlannen

16 maaie 2014 - 11:28

Het contract van it Fryske Gea met Wetterskip Fryslân over het beheer van natuurgebied Peazemerlannen loopt dit jaar af. Maar er is nog geen duidelijkheid over de toekomst. Wetterskip Fryslân is eigenaar van het gebied. De afgelopen 29 jaar is het gepacht door it Fryske Gea. Er wordt onderhandeld over verlenging. It Gea wil het beheer graag aanpassen. Ze wille de natuur niet ruiger laten worden door de kwelders te laten beweiden.

Het Wetterskip heeft hier andere ideeën over en is vooral bezig met de veiligheid.

(advertinsje)