Minder broedende weidevogels

07 apr 2014 - 17:10

Het aantal broedende weidevogels in natuurgebieden neemt af. Dat komt naar voren uit cijfers van Staatsbosbeheer in Súdwest-Fryslân. It Fryske Gea ziet dezelfde afname in natuurgebieden.

Het valt Staatsbosbeheer in twaalf gebieden op dat met name de kievit en de scholekster het de laatste jaren zwaar hebben. Het aantal tureluren loopt ook terug. De grutto's blijven wel redelijk op peil. Het aantal natuurgebieden is veel kleiner dan het boerenland. Daardoor zitten de meeste weidevogels behoorlijk geïsoleerd.

Land dat door boeren wordt gebruikt, is minder geschikt geworden voor weidevogels. De natuurgebieden alleen kunnen dat niet opvangen. In het nieuwe provinciale weidevogelbeleid wordt ingezet op grotere, aaneengesloten gebieden en dat zou de neergaande tendens kunnen tegenhouden.

(Advertentie)
(Advertentie)