'Nazorger moet inventief zijn'

24 mrt 2014 - 15:07

Nazorgers moeten steeds inventiever te werk gaan om nesten met kivietseieren te beschermen. Dat vindt de Bond van Friese Vogelbeschermingwachten. Boeren gebruiken steeds zwaarder materieel. Zo is er bijvoorbeeld een soort deksel ontwikkeld om nesten te beschermen tegen mestrijders met een sleepslang.

Er moet ook meer worden gedaan om kuikens te laten groeien, volgens de BFVW. Veel nesten liggen in maisland, maar daar is te weinig voedsel voor de kuikens. Boeren kunnen daar iets aan doen door koeien dicht tegen maisland aan te laten weiden. Dat trekt insecten aan en lokt de kuikens het land uit. Een stukje land braak laten liggen helpt ook, aldus de BFVW.

(Advertentie)
(Advertentie)