1 plan windmolens Waddengebied

23 feb 2014 - 14:20

De Waddenvereniging wil dat er één plan komt voor alle windmolens in het Waddengebied. Dat hebben de leden van de vereniging dit weekend besloten op een extra ledenvergadering. De Waddenvereniging maakt zich zorgen over de ruimtelijke invloed van windmolens op het waddenlandschap.

En daarom is een gemeenschappelijke aanpak van de opwekking van windenergie noodzakelijk. Op dit moment vullen de drie waddenprovincies dat nog apart van elkaar in.

Om het idee gestalte te geven, zal contact worden gezocht met alle betrokken partijen zoals provincies, gemeenten, natuurorganisaties en het rijk.

(advertinsje)
(advertinsje)