Fusiefeest katholieke kerken

23 feb 2014 - 12:25

In de katholieke St. Franciscustsjerke van Bolsward is zondagochtend de fusie van de vier parochies van Makkum, Witmarsum, Workum en Bolsward gevierd. Op 1 januari werden de vier parochies gefuseerd tot de Zalige Titus Brandsmaparochy.

Misdienaars en acolieten van de parochie assisteerden de bisschop bij de mis. Ook verschillende koren, waaronder een kinderkoor, zongen op het fusiefeest. Deze zondag was uitgekozen, omdat 23 februari de geboortedag van pater Titus Brandsma is.

Vorig jaar fuseerden de parochies van Dronrijp, Franeker, Harlingen en Sint Annaparochie al tot de nije parochie 'Heilige Jacobs de Meerdere'. Van de 84 parochies die het bisdom Groningen-Leeuwarden eerder had, moeten er in 2018 negentien overblijven. Er zijn steeds minder leden en daarom is er ook minder geld beschikbaar. Door de fusies hoopt het bisdom de bestuurskracht van de parochies te verstevigen.

(Advertentie)
(Advertentie)