Vragen over plan windenergie

21 feb 2014 - 22:12

Gedeputeerde Hans Konst wil van Provinciale Staten weten hoe het verder moet met de windenergie in Friesland. Tot nu tu voert Konst de afspraken uit zoals die in het coalitieakkoord van PvdA, CDA en FNP staan. In dat akkoord staat onder meer dat er een windmolenpark in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk moet komen.

Er is echter veel kritiek op dit plan. Zo'n 1200 mensen hebben hun kijkwijze ingestuurd. Die krijgen begin volgende week bericht van de provincie. In april moeten de Staten een besluit nemen over de toekomst van windenergie.

De gemeenteraad van Zuidwest-Friesland wil niet dat er een park komt bij Makkum, ook al beloot de provincie dat de windmolens verder uit de kust komen te staan. Het windmolenpark bij Makkum valt onder de toestemming van het Rijk.

De provincie moet van de landelijke overheid 530 megawatt aan windenergie in Friesland opwekken en doet dat het liefst in samenwerking met het Rijk.

(advertinsje)
(advertinsje)