Verliefd: wijding uitgesteld

15 okt 2013 - 16:43

De wijding van Sander Zwezerijnen tot priester is uitgesteld, omdat hij verliefd is. Zwezerijnen werd in juni op 24-jarige leeftijd in de Bonifatiuskerk in Leeuwarden tot diaken gewijd. De priesterwijding zou begin volgend jaar zijn in Groningen. Dat is nu uitgesteld op verzoek van de diaken zelf. Als reden wordt genoemd 'een crisis in z'n roeping' en 'de keuze tussen het celibatair priesterschap of het inslaan van een nieuwe weg naar een relatie, die kan resulteren in een huwelijk'.

Een aantal parochies heeft een brief over de kwestie gekregen van bisschop De Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Daarin schrijft de bisschop dat hij Zwezerijnen de tijd geeft om door bezinning tot een verantwoorde keuze te komen. Daarnaast roept De Korte op om voor de diaken te bidden. De brief is zondag voorgelezen in verschillende katholieke kerken. Sander Zwezerijnen, van oorsprong uit Drenthe, heeft stage gelopen in de Titus Brandsmaparochie in Leeuwarden en hij was daarvoor in Dronrijp. Franeker, St. Annaparochie en Harlingen. Zwezerijnen wil zelf niet reageren op de kwestie.

Trefwoorden: 
priesterwijding priester
(Advertentie)
(Advertentie)