Fusiegemeente NoordwestFryslân

18 sep 2013 - 14:49
  • Fúzjegemeente Noardwest-Fryslân (taljochting fan boargemaster fanôf 0:23)
  • Reaksjes op nijs fúzje Noardwest-Fryslân
  • Boargemaster Veenstra fan Frjentsjerteradiel
  • Deputearre Tineke Schokker
  • Harkje nei reaksjes fan ferskate ynwenners
  • Meindert Lodewijks fan de VVD yn Harns - Audio: Omrop Fryslân

De gemeenten Franekeradeel, Menaldumadeel, Het Bildt en vier dorpen van Littenseradiel fuseren tot een nieuwe gemeente op uiterlijk 1 januari 2018. Dat voorstel hebben de colleges woensdag gedaan. De werknaam voor de fusiegemeente is Westergo. De gemeenteraden nemen in oktober een besluit over het voorstel. Hoofdplaats wordt Franeker, er wonen 47.000 inwoners verspreid over 42 dorpen. De provincie stemt in met de fusie, al had aansluiting van Harlingen de voorkeur. Van Littenseradiel gaat het om de plekken Baaium, Spannum, Wjelsryp en Winsum.

(advertinsje)