Wammes: 'Ik moet naar Spelen'

21 jan 2012 - 12:48

De turners Epke Zonderland en Jeffrey Wammes hebben zich beiden gekwalifiseard voor de Olympische Spelen yn Londen. Er waren tot nu toe wat misverstanden over, maar Ad Roskam van de KNGU is duidelijk. En dat betekent dat er in de eerste week van februari een keuze moet worden gemaakt tussen beide turners, want er mag maar één naar Londen.

Jeffrey Wammes is it daar echter niet mee eens, omdat hij van mening is dat Epke nog geen vormbehoud heeft laten zien.

Daarom heeft zijn advocaat een brief naar de KNGU gestjuurd, waarin Jeffrey eist dat de bond hem binnen een week aanwijst als deelnemer aan de Olympische Spelen. Zo niet, dan brengt hij de kwestie voor de rechter. Roskam geeft toe dat er een brief ligt, maar wil niet ingaan op de inhoud.

(advertinsje)
(advertinsje)