Tweede Kamer neemt Taalwet aan

30 maaie 2013 - 12:07

De Tweede Kamer heeft woensdagavond de Taalwet aangenomen. Daarin zijn de rechten voor het Fries vastgelegd. De wet heeft niet alleen een symbolische waarde, maar nu is ook officieel vastgelegd dat Fries de tweede rijkstaal is. Je mag Fries spreken en schrijven bij alle overheden in Friesland.

Afgesproken is dat het Rijk om de vijf jaar een nieuwe bestuursafspraak moet maken met de provincie over het Fries.

De Kamerleden grepen de vergadering aan om aandacht te vragen voor de positie van Omrop Fryslân, maar ze waren verdeeld over de verschillende moties.

SP en ChristenUnie kwamen met een motie waarin het kabinet gevraagd werd niet op Omrop Fryslân te bezuinigen vanwege de bijzondere taak van de omroep voor de Friese taal en cultuur, maar daar was geen meerderheid voor te vinden. SP-kamerlid Van Raak noemde het 'onvoorstelbaar' en 'erg teleurstellend' dat Lutz Jacobi, als groot aanjager voor het Fries, de motie niet ondersteunde. Jacobi deed de woorden van Van Raak op haar beurt af als 'populisme'. Het debat was sowieso redelijk vol. Tweede-Kamerlid Sander de Rouwe had ook nog een kleine aanvaring met minister Plasterk. Beiden vonden dat de ander niet goed luisterde naar de gepresenteerde argumenten en antwoorden.

Over drie weken debateert de Tweede Kamer over de Mediawet. De positie van Omrop Fryslân zal dan opnieuw besproken worden. Minister Plasterk zei wel toe dat hij de positie van Omrop Fryslân wil bespreken met de verantwoordelijke staatssecretaris Sander Dekker. Gedeputeerde Jannewietske de Vries kondigde aan dat de provincie de komende weken 'stevig gaat lobbyen' om de positie van Omrop Fryslân goed te regelen. Volgens haar is de uitgangspositie door het aannemen van de Taalwet nu 'een stuk beter'. Omrop Fryslân-directeur Jan Koster maakt zich zorgen over de positie van Omrop Fryslân. Hij vindt dat de Kamerfractie moet proberen om voor het Mediadebat over drie weken met een gemeenschappelijk standpunt te komen.

(advertinsje)
(advertinsje)