Plasterk in Fryslân voor BFTC

21 apr 2013 - 18:21

Minister Plasterk van binnenlandse zaken zal maandag in Fryslân de nieuwe bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur ondertekenen. Voor Fryslân goed gedeputeerde De Vries dat. In de bestuursafspraak regelen rijk en provincie onder andere de verantwoordelijkheid voor Friese organisaties als de Fryske Akademy, de universitaire studie Fries, Tryater en Omrop Fryslân.

Sinds 2011 was er geen geldige bestuursafspraak meer. Daardoor dreigden problemen voor onder andere Tryater en de studie Fries in Groningen. De vorige BFTK werd in 2001 ondertekend.

Voorzitter Annigje Toering van het steatekomitee Frysk is blij dat er eindelijk weer een nieuwe bestuursafspraak ligt. Het steatekomitee heeft de afgelopen jaren druk gelobbyd om te bevorderen dat er weer een nieuwe bestuursafspraak zou komen. Voorzitter Geart Benedictus van de Ried fan de Fryske Beweging vindt het belangrijk dat de gemaakte afspraken nu ook worden nagekomen, want dat ging in het verleden niet altijd goed. Hij vindt dat provinsjale steaten en ook Friese kamerleden dat goed in de gaten moeten houden.

Benedictus is bovendien van mening dat het ryk zich meer bewust moet worden van de verantwoordelijkheid voor de tweede rijkstaal. Hij doet daarom de suggestie om de naam van het ministerie fan binnenlandse zaken te verarderen in 'Ministerie van Binnenlandse zaken, Koninkrijksrelaties en Friese zaken' (BZKF), zodat het Fries niet meer 'vergeten' kan worden.

De tekst van de nieuwe bestuursafspraak is nog niet openbaar gemaakt. Dat gebeurt pas maandag na ondertekening.

(Advertentie)
(Advertentie)