Angstcultuur op gemeentehuis

16 apr 2013 - 12:40

Op het gemeentehuis van Smallingerland heerst al jaren een angstcultuur. Ambtenaren worden geïntimideerd en onder druk gezet door leidinggevenden, terwijl daar geen aanleiding voor is als het gaat om het werk dat de mensen doen. Regelmatig resulteert dat erin dat mensen weggepest worden, of voelen dat ze weggepest worden of dat ze er ziek van worden. Het probleem speelt op veel afdelingen, ambtenaren zeggen dat het een 'gemeentehuis-breed' probleem is. Er wordt gepraat over machtsmisbruik door de top van het ambtelijk apparaat.

Verscheidene ambtenaren worden zonder duidelijk aanleiding ontslagen of het ontslag wordt aangevraagd. De mensen in kwestie hebben tot dan nog nooit een slechte beoordeling gehad. Ze werkten daar over het algemeen naar tevredenheid, en kunnen goed opschieten met collega's. Ambtenaren hebben het gevoel dat ze niet veilig zijn en durven hun problemen niet aan te kaarten. De gemeente heeft een vertrouwenspersoon, maar die wordt als zodanig zwak beschouwd, dat mensen daar niet met hun verhaal heen durven. In elk geval twee ambtenaren die ontslag kregen, hebben bezwaar gemaakt en een rechtszaak gevoerd, die ze gewonnen hebben. De rechter heeft in beide gevallen gezegd dat de gemeente een regeling met de ambtenaren moest treffen: ze weer in dienst nemen of houden of een regeling treffen. De zaken lopen nog, want de gemeente geeft tegengas. Deze mensen kwamen onder vuur te liggen toen ze bijvoorbeeld er wat van zeiden als niet de goede procedures gevolgd worden bij het vervullen van vacatures. Het komt ook voor dat mensen die met een duidelijk, door de arbo- of huisarts goedgekeurde reden thuis zitten vanwege een ziekte, tegengewerkt worden als ze weer aan het werk willen. De mensen worden verbaal geïntimideerd, maar ook via procedures.

De medewerkers met wie Omrop Fryslân heeft gesproken, maken deel uit van een groep verontruste ambtenaren die zich ondertussen hebben verenigd en proberen aandacht te vragen voor de situatie. Het zou gaan om een groep van meer dan twintig mensen. Ze hebben ondertussen een stevige zet in de rug gekregen door het rapport BING, het Buro Integriteit Nederlandse Gemeenten. In opdracht van de rekenkamer heeft dat buro onderzoek gedaan naar het integriteitsbeleid van de gemeente Smallingerland. Dat rapport heeft nogal wat kritiek op dat integriteitsbeleid in de gemeente. Zo functioneert de vertrouwenspersoon niet goed genoeg en is er geen goede klokkenluidersregeling.

De gemeenteraad van Smallingerland heeft intussen unaniem uitgesproken dat de aanbevelingen van het rapport overgenomen moeten worden door het college. Dat college zal in mei in de raad een reactie geven. Het rapport van BING is doorgespeeld naar Tweede-Kamerlid Pierre Heijnen van de PvdA, met een analyse van de groep verontruste ambtenaren over wat er speelt. Volgens Heijnen moet er onderzoek worden gedaan naar de beschuldigingen. Hij adviseert de groep ambtenaren om de zaak aan de burgemeester voor te leggen. Als dat niet help, aan de commissaris van de Koningin in Friesland. De groep ambtenaren heeft nog geen gesprek kunnen regelen met de burgemeester en heeft zich daarom gewend tot de commissaris Jorritsma.

De gemeente Smallingerland gaf de volgende schriftelijke reacie over de zaak:

"De gemeente Smallingerland wil een veilige organisatie voor haar medewerkers zijn en werkt daaraan. Dat er ondanks dat streven arbeidsconflicten kunnen ontstaan, is een feit. We constateren dat een aantal medewerkers de publiciteit zoeken. Wij vinden dat jammer, omdat we menen dat het niet in het belang van hen, noch in dat van de gemeente is om het verschil van mening via de media uit te vechten. We gaan in de media niet in op individuele gevallen. Meer in het algemeen reageren we als volgt: Er is ons een beperkt aantal gevallen bekend van mensen die problemen hebben op het werk. Dat betreuren we. We handelen meteen op ons bekende problemen in de werksfeer. We willen zaken niet bagatelliseren, maar de stelling dat “tientallen medewerkers” jarenlang deze werksfeer zouden ervaren als onveilig en zich niet serieus genomen zouden voelen, herkennen we niet. Ook een breed gevoelde angstcultuur herkennen we niet. In 2007 hebben wij de medewerkertevredenheid anoniem laten onderzoeken volgens een landelijk geaccepteerde objectieve methode. Conclusie toen: de gemeente scoort bovengemiddeld. In 2010 is dit onderzoek herhaald. Opnieuw scoorde de gemeente bovengemiddeld. Er wordt in 2013 wederom onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers gedaan. Mochten er echt problemen zijn met de veilige cultuur en sfeer binnen de gemeente Smallingerland, dan zal dat uit dit onderzoek blijken."

(Advertentie)
(Advertentie)