VVD: ingrijpen bij Caparis

19 mrt 2013 - 11:21

De VVD-fracties van de gemeenten Leeuwarden en Heerenveen willen in actie komen tegen de financiële problemen bij Caparis. De sociale werkvoorziening heeft te maken met een flink tekort. Over 2012 was dat meer dan 5 miljoen euro. De acht deelnemende gemeenten vullen dat tekort aan. Voor 2013 wordt een tekort verwacht van 7 miljoen.

De VVD wijst er op dat Empatec, de andere werkvoorizening, wel positieve resultaten haalt. De fracties vragen zich af hoe dat kan en willen dat er ingegrepen wordt bij Caparis.

Trefwoorden: 
Caparis
(advertinsje)
(advertinsje)