Zwaar weer voor Fryske Akademy

18 jan 2013 - 10:30

De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen vraagt zich af of de Fryske Akademy wel in de lange termijnvisie van de KNAW past. De KNAW gaat hier binnenkort over in gesprek met de Akademy en de provincie. De KNAW heeft dit in een mail aan Omrop Fryslân geschreven.

Het verbreken van de band door de KNAW zou grote consequenties voor de Akademy hebben. Die ontvangt nu jaarlijks zo'n 1,6 miljoen euro van de KNAW. Als dat geld wegvalt kost dat banen bij de Fryske Akademy. De bijdrage fan de KNAW is meer dan de helft van de begroting.

De KNAW is bezig met het implementeren van een nieuw institutenbelied. De KNAW wil dat de aangesloten instituten de krachten bundelen, nauw samenwerken met universiteiten en ook fysiek bijelkaar gaan zitten. De aangesloten instituten op het gebied van de geestenwetenschappen worden de komende jaren bijelkaar gebracht in een nieuw KNAW Humanities Center in Amsterdam, dichtbij de Universiteit. De Fryske Akademy heeft geheel andere nieuwbouwplannen. De Akademy wil in de binnenstad van Leeuwarden voor 7 miljoen euro nieuwbouw plegen. Omdat in Leeuwarden in 2011 een kleinschalige universiteit is opgericht, de UCF, zou de KNAW het logisch vinden dat de Akademy zich daar bij aansluit.

De Fryske Akademy is al sinds 1990 aan de KNAW verbonden. Eén en ander is geregeld in het Bestuursakkoord Friese Taal en Cultuur tussen Rijk en provincie. Bijkomend probleem is dat er op dit moment geen geldig bestuurskkoort is. Het oude bestuursakkoord is afgelopen en er is nog geen nieuw bestuursakkoord. De KNAW werkt en plant in periodes van zes jaar, waarin alle instituten worden geëvalueerd door een externe wetenschappelijke commissie. De Akademy is in 2009 voor het laatst geëvalueerd en is in 2015 weer aan de beurt. Dit betekent dat de KNAW op zijn vroegst in 2015 van de Akademy af zou kunnen.

Directeur Reinier Salverda van de Fryske Akademy wil net op dit verhaal reageren zolang de KNAW en de provincie, de twee belangrijkste geldschieters van de Akademy, met elkaar in gesprek zijn. Cultuurgedeputeerde Jannewietske de Vries van de provincie Fryslân staat op het standpunt dat de Fryske Akademy oan de KNAW geliëerd dient te blijven.

KNAW, Fryske Akademy en de provincie gaan de komende tijd in gesprek, maar wel vanuit geheel verschillende invalshoeken. De provincie wil dat de Akademy bij de KNAW blijft, terwijl dat voor de KNAW allesbehalve vanselfsprekend is. De Akademy moet zelf vooral hard aan de slag met het oog op de eerstvolgende evaluatie in 2015.

(advertinsje)
(advertinsje)