Meer geweld tegen politie

28 des 2012 - 14:55

Het geweld tegen de Friese politie is yn 2012 weer toegenomen. In totaal waren er dit jaar 314 incidenten, ruim honderd meer dan vorig jaar. In de meeste gevallen gaat het om verbale intimidatie, maar er zijn ook agenten geschopt, geslagen en gebeten. In vier gevallen heeft iemand zelfs geprobeerd op een agent of agente in te rijden met een auto.

Naast de toename in politiegeweld vertoont het aantal verkeersdoden ook een lichte stijging, zo blijkt uit de jaarcijfers van de politie. Er zijn ook meer gevallen van huiselijk geweld.

(Advertentie)
(Advertentie)