Actie Romte foar Omrop Fryslân

15 des 2012 - 14:20

FNP, Ried fan de Fryske Beweging en de Freonen fan Omrop Fryslân lanceerden zaterdag de actie 'Romte foar Omrop Fryslân'. De organisaties zijn de afgelopen week geschrokken van de uitkomst van het mediadebat in de Tweede Kamer. Staatssecetaris Sander Dekker wil de regionale omroppen 'integreren in de landelijke publieke omroep en tevens 25 miljoen bezuinigen.

FNP, Freonen en Fryske Beweging komen nu met de on-line petitie 'Romte foar Omrop Fryslân'. Directeur Koster van Omrop Fryslân is positief over de actie van de Friese organisaties.

Van de FNP, die dit jaar 50 jaar bestaat, kreeg Koster een lijst van maaar liefst 50 argumenten voor het behoud van Omrop Fryslân als zelfstandige omroep. Volgens de FNP is het plan om de omroep op te doeken als zelfstandige organisatie in strijd met internationale afspraken zoals het Handvest voor Minderheidstalen. 'Den Haach lit it kear op kear sitte', zei fractievoorzitter Annigje Toering van de FNP. Omdat de andere politieke partijen volgens haar onvoldoende opkomen voor de belangen van Fryslân overweegt de FNP om nu zelf mee te doen aan de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen.

(advertinsje)