8500 nieuwe iepen

23 nov 2012 - 17:45

De iepen in Fryslân krijgen een tweede kans met het project 'Herplant iepen in Friesland'. De start van dit project was vrijdag aan de noordelijke rondweg van Sneek. Gedeputeerde Kramer, wethouder Sinnema van Sneek en de voorzitter van de Iepen Wacht, Willem Hoornstra, plantten de eerste drie bomen in de grond. 

Er zijn in de afgelopen tien jaar een kleine 10.000 iepen omgehaald omdat ze ziek waren. In samenwerking met de provincie, gemeenten en natuurorganisaties kunnen de komende tijd 8500 iepen geplant worden.   

De ipen yn Fryslân krije in twadde kâns mei it projekt 'Herplant iepen yn Fryslân'. De start fan dit projekt wie freed oan de noardelike rûnwei fan Snits. Deputearre Kramer, wethâlder Sinnema fan Snits en de foarsitter fan de 'Iepen wacht', Willem Hoornstra, setten de earste trije beammen yn de grûn. Der binne yn de ôfrûne tsien jier in lytse 10.000 iepen omhelle omdat se siik wiene. Yn gearwurking mei de Provinsje, gemeenten, natuerorganisaasjes en it waadfûns, kin de 'Iepen wacht' de kommende jierren 8500 ipen plantsje.

Trefwoorden: 
miljeu iepen natuur
(Advertentie)
(Advertentie)