Meer reacties op regeerakkoord

30 okt 2012 - 17:08
  • Mear reaksjes op regearakkoart
  • Direkteur Wytze Algra fan skoalmienskip CSG Gaasterlân
  • Bernedokter Tjalling de Vries fan it MCL
  • Nanne de Jong fan it FSU

De meningen zijn in Fryslân verdeeld op het nieuwe regeerakkoord. Natuerclubs zijn blij dat bezuinigingen op natuur meevallen. Kinderartsen zijn ook blij dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol meer mogen kopen, maar er is twijfel of een kortere ww-uitkering onder de slogan van de regering valt om eerlijk te delen. In het akkoord staat ook dat de maatschappelijke stages voor leerlingen op middelbare scholen verdwijnen. Het doel was om leerlingen vrijwilligerswerk te laten doen voor de maatschappij zonder daar betaald voor te krijgen.

Trefwoorden: 
regeerakkoord
(advertinsje)