MER: minister te vroeg met keuze voor kabels door Schiermonnikoog

04 nov 2021 - 12:49

De zeven potentiële routes van de stroomkabels voor een windmolenpark op de Noordzee door de Wadden heen, moeten opnieuw worden onderzocht. De gevolgen voor de natuur zijn onvoldoende in kaar gebracht. Dat adviseer de onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage (MER).

Protest tegen de aanleg van de kabels - Foto: ANP

Het ministerie van Economische Zaken zet tot nu toe alles in op de kabels door Schiermonnikoog heen, over het wantij naar de vaste wal. Op een wantij komen zeestromen bij elkaar en het is daarmee ook de meest 'rustige' plek op het Wad om zoiets te doen.

Kwetsbare natuur

Wetenschappers en natuurorganisaties hebben echter duidelijk gemaakt er er op die plek de meest kwetsbare natuur te vinden is. Zo liggen er mossel- en oesterbanken, komen er zeegrasvelden voor en is het een belangrijke plek voor lepelaars op het eiland. Helemaal als ze in de rui zijn.

Omdat het hier ook om locaties gaat die als laatste onder water lopen bij hoog water, betreft het ook een plek waar veel vogels zitten.

Emden en Den Helder

Eigenlijk moeten alle verschillende opties voor zo'n stroomkabel op dit soort van zaken nogmaals worden bekeken. En daar blijft het niet bij. Want de MER-commissie kan geen goede reden vinden waarom er niet goed gekeken is naar twee andere routes die helemaal niet door de Wadden lopen.

Foto: RTV NOF, Ben de Jager

De kabels kunnen ook in Den Helder aan land komen. Al is daar nog geen hoogspanningsnet dat zoiets aan kan. Waarom de optie is afgestreept, is niet duidelijk.

Maar een andere optie is het Duitse Emden, waar die voorziening er wel is. En dat hoogspanningsnet is ook nog eens van TenneT, die de nieuwe stroomkabel moet beheren. Het grote voordeel van deze beide routes is dat ze veel minder grote gevolgen hebben voor de Waddennatuur.

De Balg op het oostpunt van Schiermonnikoog - Foto: Omrop Fryslân

De grote vraag is natuurlijk wat het ministerie van Economische Zaken met dit advies doet. Er niets mee doen, is niet zonder risico's. De MER-commissie sluit niet uit dat de route door het Wad bij Schiermonnikoog permanente schade voor de natuur oplevert.

Omdat het Europees beschermde natuur betreft, moet je dit als zoiets kan gebeuren extra zwaar toetsen, en aangeven waarom er geen betere alternatieven zijn. Als het ministerie dit niet goed onderzoekt, kan het zijn dat zijn juridisch in de problemen komen als er een partij naar de rechter stapt om de kabel door Schiermonnikoog tegen te houden.

Tijd

Als er extra onderzoek moet komen, dan kost dat tijd. Een argument om de kabel door Schiermonnikoog aan te leggen was dat zoiets redelijk snel kan en dat je daarmee in de pas loopt met de klimaatdoelstellingen van het kabinet. Dat raakt nu mogelijk uit het zicht. En daarmee komen alternatieve routes mogelijk toch weer in beeld.

Verslaggever Remco de Vries over de kabels

(Advertentie)
(Advertentie)