Stichting is bezorgd over toekomst van Friese staten en stinzen

27 okt 2021 - 10:19

De stichting Staten en Stinzen yn Fryslân is bang dat het monumentaal erfgoed in Fryslân wordt verkwanseld. Directe aanleiding is dat momenteel twee staten in de verkoop staan.

Epemastate in Ysbrechtum - Foto: Omrop Fryslân, Sian Wierda

Bearn Bilker, voorzitter van de stichting Staten en Stinzen, is bezorgd over de toekomst van de Friese staten en stinzen. "Er staan momenteel een paar in de verkoop, zoals Epemastate, dat voor vijf miljoen te koop staat, en ook landgoed Oranjestein in Oranjewoud staat te koop. En we weten van anderen dat die op de nominatie staan voor verkoop. De laatste jaren zijn ook enkele verkocht en het is niet duidelijk wat ermee gebeurt en of ze nog toegankelijk blijven."

Historie en culturele waarde

Volgens Bilker hebben staten eeuwenlang een bepaalde sfeer, geschiedenis en culturele waarde en ook verbinding met de omgeving zoals parken. "Als het in andere handen komt, weten we niet wat de toekomst is, houden ze voor zichzelf of komt er een magazijn in?" De afgelopen jaren zijn ook Rinsma State in Driezum en Stania State in Oentsjerk verkocht, beide aan een Rus. Pogingen om contact te krijgen lukken niet.

Oranjestein bij Oranjewoud - Foto: Omrop Fryslân, Sian Wierda

Bilker vindt dat deze Friese monumenten voor publiek toegankelijk moeten blijven. "Het is tijd om aan de bel te trekken en daar praten we ook met de provincie over. De historisch culturele waarde moet blijven bestaan. We horen ook goede berichten, zoals Stania State dat weer is doorverkocht aan een Rus die er goede plannen mee heeft. En Harstastate en het Eysingahuis zijn gekocht door vereniging Hendrik de Keyser."

We hebben een paar toppers en daar moeten we goed voor zorgen.

Bearn Bilker

Bilker vindt dat het niet alleen een taak van de stichting is, maar dat het op de politieke agenda moet. "We moeten per state zien wat we kunnen doen. Nu hebben we voor elke state een contactpersoon benoemd en zo zullen we het contact intensiveren."

"We hebben een paar toppers en daar moeten we goed voor zorgen. In de negentiende eeuw zijn bijna alle staten afgebroken en de veertig die we nog hebben, moeten we zuinig op zijn."

Bearn Bilker

(Advertentie)
(Advertentie)