Van Gent voelt zich aangevallen bij Empatec-verhoor: "Er zijn onwaarheden verteld"

14 okt 2021 - 21:11

Oud-wethouder Stella van Gent van Súdwest-Fryslân zegt dat er deze week onwaarheden over haar zijn verteld tijdens de openbare verhoren over sociale werkvoorziener Empatec.

Het onderzoek wordt gebruikt om met mensen af te rekenen, zei Van Gent na afloop:

Van Gent was van 2015 tot 2019 wethouder in Sudwest-Fryslân. "Deze week zijn er aantijgingen aan mijn adres geweest waar ik me niet in herken", zei ze donderdag tijdens de verhoren. "Die raken mij in mijn integriteit. Er zijn onwaarheden verteld."

Een enquêtecommissie doet deze week onderzoek naar wat er de afgelopen zeven jaar is misgegaan bij het aansturen van de sociale werkvoorziening.

In korte tijd moest er drie keer extra geld naar Empatec, om de organisatie overeind te houden. Empatec verzorgt in een aantal Friese gemeenten de werkvoorziening voor zo'n 1.100 mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Begin dit jaar kwam Empatec onder toezicht van de provincie, omdat er niet genoeg zicht werd gegeven op de financiën van het bedrijf.

De ambtenaar over wie het gaat heeft gezegd dat Van Gent laconiek gehandeld zou hebben in het Empatec-dossier. Volgens de ambtenaar waren er zorgen over de financiën, door een gebrek aan transparantie.

Hoe de financiën bij Empatec worden geregeld, is erg ingewikkeld:

Dat is niet zo, zegt Van Gent. Juist haar ambtelijk apparaat hielp mee om rapporten samen te stellen en wist dus van de financiële situatie. "Het is voor mij spijtig om te voelen dat er wordt gesuggereerd dat ik een rapport moedwillig heb achtergehouden."

"Het rapport-Van Gent was een intern stuk. Dat ik dat bewust niet gedeeld heb, is niet waar. Het is met de controllers gedeeld, met de ambtenaren. Het is samen tot stand gekomen."

Verslaggever Timo Jepkema volgde donderdag de verhoren: "Van Gent is op het eerste gezicht heel ontspannen":

Waar enkele anderen die gehoord werden soms een dik papier meenamen, hield Van Gent een klein blauw boekje omhoog. "In dit blauwe boekje staat mijn leidraad. Al mijn digitale stukken van die periode zijn er niet meer."

Na afloop zei ze dat ze deze stukken bewust niet bewaart, omdat ze er de persoon niet voor is.

Herindeling zorgde voor de problemen

Kantelpunt in het dossier-Empatec voor oud-wethouder Van Gent was het jaar 2017. Toen vonden de herindelingsverkiezingen plaats: van negen gemeenten die aandeelhouder waren van Empatec, werd het bestuur van de organisatie overgeheveld naar vier gemeenten. Dat zorgde meteen voor liquiditeitsproblemen: lonen konden niet meer worden uitbetaald.

Er is veel naar mijn handelen gewezen, maar mijn handelen is overschat.

Stella van Gent

Van Gent geeft de raadscommissie een duidelijk advies mee: "We moeten breder kijken dan deze gemeentegrenzen. Wij zijn geen unicum, maar een voorbeeld van hoe het spaak kan lopen."

Volgens de oud-wethouder is er veel onkunde en onmacht. "Er is veel naar mijn handelen gewezen, maar mijn handelen is overschat."

Burgemeester en wethouders nog

Eerder op donderdag werd de voorganger van Stella van Gent gehoord. Het ging om oud-wethouder Sjoerd Tolsma. "Achteraf, met de informatie en kennis die je nu hebt hadden we destijds misschien een jaarcontract moeten opstellen", zei Tolsma. "Dan is helder voor Empatec wat de opdracht is en wat het oplevert."

Vrijdag is de laatste dag van de openbare verhoren. Dan worden burgemeester Jannewietske de Vries en de huidige wethouders Faber en Wielinga gehoord. Daarmee komt er een einde aan twaalf verhoren. De resultaten komen in december naar buiten.

In de openbare verhoren van de enquêtecommissie worden verschillende mensen gehoord die betrokken waren bij de aansturing van sociale werkvoorziener Empatec. Zo'n openbaar verhoor is het zwaarste middel dat door een gemeenteraad kan worden ingezet om te kijken wat er is gebeurd. Je kunt het vergelijken met een parlementaire enquête zoals die voorkomt in de landelijke politiek.

(Advertentie)
(Advertentie)