Rijk en provincie stellen geld beschikbaar aan gemeenten voor snellere woningbouw

13 okt 2021 - 06:00

De provincie wil de woningbouw in Fryslân versnellen door gemeenten extra ambtelijke capaciteit aan te bieden op het gebied van bouwvergunningen en bestemmingsplannen.

Foto: Shutterstock

Gemeenten kunnen met ingang van 25 oktober een bijdrage aanvragen van maximaal 25.000 euro voor het inhuren van extra ambtelijke hulp en deskundigheid op het gebied van wonen.

Vlotter van de grond

Gedeputeerde Klaas Fokkinga hoopt dat de diverse woningbouwplannen die er in Fryslân zijn zo vlotter van de grond komen. Nu blijft het proces nog wel eens steken.

"Dat kan te maken hebben met de snelheid van de bestemmingsplannen. Dat je meerdere mensen nodig hebt om meerdere bestemmingsplannen te ontwikkelen. Het kan te maken hebben met de voorfinanciering, met gesprekken met bouwers of de grond die beschikbaar moet zijn en waar gesprekken over moeten komen. Soms hebben gemeenten daar niet genoeg personeel voor."

Het gaat om woningbouwplannen die al bekend zijn bij de provincie. "Die moeten nu ook zo snel mogelijk vlot worden getrokken", aldus Fokkinga.

Verantwoordelijkheid bij gemeenten

De partij van Fokkinga, de FNP, kwam maandag nog met een eigen woningplan. Inwoners van Fryslân en 'Friezen om utens' moeten voorrang krijgen op de Friese woningmarkt, vindt de FNP. Gemeenten zijn volgens Fokkinga zelf verantwoordelijk voor welke doelgroepen ze willen bouwen en welke kwaliteit huizen ze willen bouwen.

Rijk en provincie stellen samen in totaal 600.000 euro beschikbaar voor de zogeheten flexpoolregeling.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga

(Advertentie)
(Advertentie)