FNP presenteert woonplan: voorrang voor Friezen (om utens)

11 okt 2021 - 12:25

Inwoners van Fryslân en 'Friezen om utens' moeten voorrang krijgen op de Friese woningmarkt. Dat vindt de FNP. Het is een van de punten in het zogeheten Oanfalsplan Wenjen, dat de partij deze maandag presenteert.

"Het probleem is acuut, daarom komen we nu met dit plan"

Voorzitter van de FNP-Statenfractie, Sijbe Knol, heeft het plan maandag in het provinciehuis naar buiten gebracht, in bijzijn van meedere raadsleden van de partij.

Het plan kan gezien worden als antwoord op het Deltaplan voor het Noorden, waarmee de provincie Fryslân aanbiedt om 45.000 extra huizen te bouwen. De FNP is een van de grootste critici op dat Deltaplan en op het tot stand komen ervan.

In het eigen Oanfalsplan oppert de FNP meerdere maatregelen om de woningcrisis te bestrijden. Sommige maatregelen kunnen Friese gemeentes of de provincie aanpakken, voor anderen is steun in Den Haag of in Brussel nodig.

Sijbe Knol van de FNP - Foto: Omrop Fryslân

In ieder geval zouden gemeentes een grotere rol moeten krijgen in het woningbeleid. Zo kunnen gemeentes met een 'doelgroepenverordening' bepalen dat mensen met een binding voorrang krijgen. In Nederland hebben ongeveer 50 gemeentes zo'n verordening, maar in Fryslân geen enkele.

Starters helpen

Als oplossing draagt de FNP ook een zogeheten Frysk Startersmodel aan. Bedoeling daarvan is dat gemeentes het starters makkelijker maken om in de eigen omgeving een huis te kopen. Dat lukt namelijk steeds minder.

Als voorbeeld noemt de partij de gemeente Leeuwarden. Recent onderzoek heeft aangetoond dat jongeren graag willen verhuizen, maar wel binnen het eigen dorp. Dat lukt bijna niet: in 21 van de 34 dorpen rondom Leeuwarden staat geen huis te koop.

Erfpachtconstructie

Een onderdeel van het Startersmodel is ook dat gemeentes met een erfpachtconstructie werken. De gemeente koopt de grond waar het huis op staat, waardoor de prijs van het huis met zo'n dertig procent daalt.

Foto: Shutterstock

Naast het Startersmodel is ook de Huisvestingsverordening een centraal aspect van het plan. In 2020 had de helft van alle Nederlandse gemeentes zo'n verordening, maar in Fryslân gold dat alleen voor de eilandgemeentes.

In de Huisvestingsverordening kunnen gemeentes regels opstellen, waarmee ze woonruimte kunnen toewijzen aan bepaalde groepen die anders kansloos zouden zijn. Het moet bijvoorbeeld zorgen voor goede huisvesting voor studenten, statushouders en arbeidsmigranten.

De FNP hoopt dat het er ook voor zorgt dat er speciaal wordt gebouwd voor specifieke doelgroepen en dat huisjesmelkers minder eenvoudig huizen kunnen opkopen en verhuren. "Bouwen naar aard, schaal en karakter", lichtte Aant Jelle Soepboer toe. "Wat er mogelijk is binnen steden en dorpen." Als voorbeeld noemde Knol de nieuwbouw in Berltsum.

Sijbe Knol en Aant Jelle Soepboer van de FNP

(Advertentie)
(Advertentie)