Garnalenvissers leveren 8.500 hectare visgebied in op Waddenzee

06 okt 2021 - 11:46

Voor het einde van dit jaar wordt ruim 8.500 hectare aan geulen in de Waddenzee gesloten voor de garnalenvisserij. Negentien garnalenvissers hebben hun vergunning laten opkopen door het Waddenfonds. Die betaalt daar 10 miljoen euro voor.

Foto: Sarah Verroen

De garnalenvissers zijn in september uitbetaald. Ze doen hun werk met kleine netten die over de zeebodem slepen. Dat zorgt voor verstoring van het bodemleven, zeggen natuurorganisaties.

Het gaat om een zogeheten 'opkoopregeling'. Het is een van de afspraken in het Convenant Viswad, dat is gesloten tussen overheden, natuurorganisaties en de visserij. De bedoeling is dat 6,5 procent van de visserijgebieden in de Waddenzee vrijwillig wordt gesloten voor de garnalenvissers.

Bodemleven

In samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en de sector zijn ze al sinds 2014 bezig met een plan om de garnalenvisserij in de Waddenzee te beperken. Het natuurgebied is internationaal beschermd en Unesco Werelderfgoed.

Deze herfst wordt het Eierlandse Gat tussen Vlieland en Texel gesloten. Door dat gebied te sluiten, kan het bodemleven zich daar weer ontwikkelen zonder verstoring. Dat is belangrijk voor het zeeleven op het Wad, zegt het Waddenfonds.

Grote stap

Volgens Wouter van der Heij van de Waddenvereniging is het een "hele grote stap" in de goede richting. "Maar we zijn er nog niet. Wij hopen dat we de samenwerking die we nu hebben, ook kunnen voortzetten en dat we de laatste stap ook kunnen zetten."

De ambitie in het convenant is om uiteindelijk 11.000 hectare visgebied te sluiten. Het is volgens Van der Heij niet de bedoeling dat de Waddenzee op slot gaat voor de garnalenvisserij.

"We willen graag een goede balans tussen gebieden die niet bevist zijn en gebieden die wel bevist blijven. Wij vinden nu dat die balans te veel doorschiet naar visserij. Dat wil niet zeggen dat de helft van de visgebieden dichtgaat. Maar wel dat we met zijn allen gaan werken aan het verminderen van de bijvangst en het uitbreiden van de gebieden die zich natuurlijk mogen ontwikkelen, dus visserijvrij zijn."

Wouter van der Heij van de Waddenvereniging

(Advertentie)
(Advertentie)