Gedeputeerde Hoogland wil roofdieren ontmoedigen om gruttokuikens te eten

28 sep 2021 - 19:23

De dalende lijn van het aantal weidevogels ombuigen in een stijgende lijn: dat is de ambitie van het nieuwe weidevogelbeleid van de provincie Fryslân.

Foto: Shutterstock.com (SGR Wildlife Photography)

Grote, samenhangende 'weidevogel-plusgebieden', zoals voorgesteld in het Aanvalsplan Grutto van Pieter Winsemius, moeten het aantal broedende grutto's in Fryslân weer laten stijgen naar minimaal 10.000 paartjes.

Het nieuwe beleid is eigenlijk een drietrapsraket, zegt gedeputeerde Douwe Hoogland. De provincie streeft naar provinciebrede basiszorg voor weidevogels, agrarisch natuurbeheer in weidevogelkerngebieden én het ontwikkelen van weidevogel-plusgebieden met een hoger waterpeil, kruidenrijk grasland en rust.

"Roofdieren ontmoedigen gruttokuikens te eten"

Roofdieren zouden in zulke gebieden ontmoedigd moeten worden om gruttokuikens te verorberen, zo zegt Hoogland. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een hek. "In heel grote gebieden kun je dat beter doen dan in verschillende kleine gebiedjes." Om zoiets te kunnen doen is het volgens Hoogland belangrijk om de gebieden en ook de biotoop goed op orde te hebben.

Hoogland heeft de indruk dat 2021 een beter jaar is voor de weidevogels dan de voorgaande jaren. "De officiële cijfers moeten nog komen, maar het lijkt niet verkeerd. Het voorjaar was nat en er is laat gemaaid en daardoor waren er meer kuikentjes." De provincie wil de komende 9 jaar het grutto-aanvalsplan van Winsemius in de praktijk brengen.

Gedeputeerde Douwe Hoogland over de weidevogelplannen van de provincie

(Advertentie)
(Advertentie)