Tegenvaller provincie: met waterbuizen niet minder CO2-uitstoot uitdrogend veen

22 sep 2021 - 07:51

Het inbrengen van water in veenweideland helpt niet om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat blijkt uit onderzoek bij acht Friese boeren, in opdracht van het provinciale Veenweideprogramma.

Kop Blokslootpolder bij Broek - Foto: Omrop Fryslân, Sian Wierda

Er is vier jaar onderzoek verricht door Radboud Universiteit en Wageningen Environmental Resarch naar deze onderwaterdrainage. Het gaat om ingegraven buizen met gaatjes, die tussen een sloot en het boerenland lopen. Als het te droog is, kan er water van de sloot naar het land komen. En is het te nat, dan kan het water van het land naar de sloot lopen.

Niet minder CO2-uitstoot

Het blijkt dus dat de CO2-uitstoot niet minder wordt. Voor de landbouw wordt veengrond ontwaterd. Dat levert een probleem op, want daar komt veel CO2 bij vrij. Daarom laat de provincie onderzoek doen naar de beste aanpak voor het beperken van deze veenoxidatie.

Gissen

De onderzoekers weten niet precies waarom er geen vermindering van CO2-uitstoot is bij onderwaterdrainage. Mogelijk wordt het veen niet nat genoeg of worden door eht water uit de sloot voedingsstof en zuurstof aangevoerd die het oxidatieproces juist activeren.

Foto: Provinsje Fryslân

Ze adviseren om de uitkomsten van een landelijk onderzoek af te wachten. De methode die nu gebruikt is, is niet precies genoeg om verschillen te meten.

Het voordeel is wel dat het een goede methode blijkt om een teveel aan water af te voeren. Zo kan 'natschade' worden beperkt.

(Advertentie)
(Advertentie)