Reparatiewerk aan monumentale Bonifatiuskerk in Oldeberkoop

07 sep 2021 - 20:20

De monumentale Bonifatiuskerk in Oldeberkoop wordt op dit moment opgeknapt. Uit een inspectie van de Monumentenwacht bleek dat er reparatiewerk nodig was aan de muren en het dak.

De Bonifatiuskerk in Oldeberkoop - Foto: Lourens Looijenga

De toren van Oldeberkoop staat op dit moment in de steigers. Het werk wordt gedaan in opdracht van de Protestantse Gemeente te Olde- en Nijeberkoop en de Stichting Instandhouding Bonifatiuskerk Oldeberkoop (SIBO). Die stichting is opgericht omdat de kerkgemeente te klein is om de kosten van het erfgoed te dragen.

Eén van de oudste kerken in het zuidoosten

Het godshuis in Oldeberkoop is een Rijksmonument: het oudste deel van het gebouw is al in de 12e eeuw gebouwd in romaanse stijl. Daarmee is het één van de oudste kerken in het zuidoostelijke deel van Fryslân. In de loop van de jaren zijn er wel verschillende verbouwingen gevolgd.

In 2007 zijn er nog balken vervangen omdat ze aangetast waren door de bonte knaagkever, het insect dat er onlangs ook voor zorgde dat de torens van Bolsward en Joure aangepakt moesten worden.

(Advertentie)
(Advertentie)