Provincie trekt geld uit voor filmonderwijs: 'Begrijpend film kijken'

31 aug 2021 - 21:24

Het noordelijke project Filmhub Noord wil kinderen bewuster maken van wat ze zien en hen stimuleren om zelf filmpjes te maken. Het Filmfonds betaalt voor het grootste gedeelte het project. De provincie Fryslân vult het aan met 50.000 euro.

Foto: Shutterstock.com (Nattakorn_Maneerat)

Gedeputeerde Sietske Poepjes vindt filmeducatie op school een goed idee, voornamelijk omdat het leerlingen tot denken aanzet. "Wij willen graag dat kinderen op basisscholen en middelbare scholen zelf meer filmpjes gaan maken. Maar ook dat ze met andere ogen naar het kunstonderwijs gaan kijken."

Begrijpend film kijken

Op die manier wordt er al vaak met literatuur gewerkt. "Zit er een motief in? Uit welk perspectief is het geschreven? Hoe zit het technisch in elkaar? Dat soort vragen. Zoiets is hartstikke leuk, daar kun je discussie over voeren."

Gedeputeerde Sietske Poepjes

Filmhub Noord streeft ernaar om filmeducatie een structurele plek te geven op scholen en zal nu eerst onderwijzers en docenten opleiden op dit terrein. "Ik hoop dat we als Filmhub Noord op een gegeven moment niet meer nodig zijn omdat filmeducatie een structurele plek gekregen heeft", zegt projectleider Jolijn Peters.

Podium voor zelfgemaakte films

Volgens haar zit het met de belangstelling van de scholen voor dit project wel goed. "We hebben Filmfeesten in het leven geroepen om scholen te stimuleren om met film aan de slag te gaan. We bieden hiermee een podium waarop kinderen hun zelfgemaakte films kunnen vertonen. En we hebben een tablet-set waarmee scholen zelf aan de slag kunnen."

Projectleider Jolijn Peters

Ook Peters wijst op het leren om bewust naar filmbeelden te kijken. "Kinderen en jongeren van nu doen niets anders: ze kijken het liefst de hele dag naar film. Maar dat doen ze niet bewust. Wij willen graag dat ze de stap maken van onbewust kijken naar bewust kijken. Je moet realiseren dat er een maker achter een film zit en dat die intenties heeft."

(Advertentie)
(Advertentie)