Avine Fokkens haalt Kamerleden en bouwers naar Grou om te praten over Deltaplan

17 aug 2021 - 19:20

Terwijl veel politici nog vakantie hebben, is gedeputeerde Avine Fokkens druk met de lobby voor de Lelylijn en het bijbehorende Deltaplan voor het Noorden. De Friese inzet is de aanleg van de Lelylijn. In Grou bracht Fokkens bouwers, Kamerleden en wethouders bij elkaar om ook te praten over het Deltaplan voor het Noorden, het visiestuk van de noordelijke provincies en Flevoland.

Het Statenjacht - Foto: Provinsje Fryslân

Aan het Pikmar is door gemeentebestuurders gesproken over indicaties voor mogelijke nieuwbouwlocaties in de gemeentes Leeuwarden, Smallingerland en de Fryske Marren. Afgevaardigden van die gemeentes waren erbij om het een en ander toe te lichten aan vertegenwoordigers van de Tweede Kamer, Bouwend Nederland en bouwbedrijf Van Wijnen.

Daar was ook Tweede Kamerlid Daniël Koerhuis bij, die bij de VVD over bouwen en wonen gaat, en ook de Friese Kamerleden Habtamu de Hoop en Aukje de Vries. Na de lunch konden de watersportliefhebbers in het gezelschap bij harde wind nog een tocht maken op statenjacht Friso.

Waarom wordt er precies zo fanatiek gelobbyd?

Dat heeft alles te maken met de kabinetsformatie die deze week weer begint. Verschillende partijen die meepraten, hebben de Lelylijn opgenomen in hun verkiezingsprogramma, en de provincie Fryslân en gedeputeerde Avine Fokkens willen dat graag verzilveren.

Nog sterker, op het provinciehuis maar ook bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) leeft heel duidelijk het gevoel van 'nu of nooit': erop of eronder. Of zoals gedeputeerde Avine Fokkens zegt: "Het komt er nu wel op aan. In onze lobby zijn Lelylijn en deltaplan echt topprioriteit."

Maakt zo'n vaartocht het verschil?

De vaartochten met het statenjacht kunnen vanwege de coronaregels maar met een klein gezelschap. Als je anderhalve meter afstand wilt houden, houdt het met een viertal gasten wel op. Maar de mensen die je aan boord hebt, die kunnen je dan natuurlijk wel heel goed bijpraten.

VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis twitterde er enthousiast over. Hij is nu bijgepraat over de woningbouwambities van de provincie en geeft de indruk dat hij er ook wel wat in ziet. Statenjacht Friso is natuurlijk wel een bijzonder visitekaartje van de provincie Fryslân. Ook belangrijke gasten willen er nog wel eens de agenda voor leegmaken.

Wat is het standpunt van de VVD over de Lelylijn?

"De VVD heeft meer dan één standpunt over de Lelylijn. Volgens het verkiezingsprogramma is de VVD voor, maar politiek leider Mark Rutte maakt tot nu toe een groot voorbehoud, met name vanwege de hoge kosten.

Gedeputeerde Fokkens omschrijft de situatie in de landelijke VVD zo: "De VVD zal het niet inbrengen in de formatie, maar zal het ook niet blokkeren. Het is allemaal een kwestie van onderhandelen. Van andere partijen staat vast dat ze het wel in zullen brengen in de formatie." De in Grou aanwezige Kamerleden Koerhuis en De Vries zijn geen woordvoerder van de VVD over de Lelylijn.

Zit bouw wel in de portefeuille van Avine Fokkens?

Avine Fokkens organiseerde de bijeenkomst als 'coördinerend gedeputeerde' voor de Lelylijn-lobby. In het college van Gedeputeerde Staten heeft FNP'er Klaas Fokkinga bouw in zijn portefeuille. Fokkinga was er niet bij in Grou. "Ik heb vooraf natuurlijk wel even met Klaas gebeld", zegt Fokkens daarover. "Maar het paste niet in zijn agenda." Volgens Fokkens is daar niets mis mee, want het gaat bij de provincie om collegiaal bestuur.

Foto: Omrop Fryslân

In de Provinciale Staten denken de VVD van Fokkens en de FNP van Fokkinga heel anders over het Deltaplan. Beide partijen steunen de Lelylijn. Maar als het gaat om de bouw van 45.000 huizen extra lopen de meningen uiteen. De lobby-bijeenkomst in Grou levert dan ook verschillende kritische reacties op op Twitter.

Gedeputeerde Fokkens zegt dat ze weleens 'moe' wordt van 'anti-Lelylijnframes' op Twitter. "Die mogelijke 45.000 extra woningen die steeds genoemd worden staan er natuurlijk niet binnen een paar jaar. Het gaat ook niet om een ambitie van de provincie, maar om een indicatie van de Friese gemeentes. Je hebt het dan over 2040, 2050. Dat wordt over langere tijd uitgesmeerd. Het Friese landschap en de Friese identiteit gaan mij net zo aan het hart als de critici. Maar we moeten wel bouwen voor de starters op de woningmarkt. Zelfs als de Lelylijn niet doorgaat zullen we moeten bouwen. Het is belangrijk om daar met elkaar het gesprek over aan te gaan." De vastgestelde Friese woningbouwambities voor de komende jaren is 12.500 woningen voor de komende drie jaar.

Wanneer komt er meer duidelijkheid over de Lelylijn en het Deltaplan?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is in overleg met de noordelijke provincies bezig met het opzetten van een 'verdiepend vervolgonderzoek'. De uitkomsten daarvan worden komende herfst verwacht. Los van dat onderzoek is het natuurlijk ook mogelijk dat een intentie over het aanleggen van de Lelylijn wordt opgenomen in het nieuwe regeerakkoord. Als dat niet gebeurt, wordt de lobby voor de Lelylijn een moeilijk verhaal.

Het is zodoende deze zomer echt erop of eronder. De lobby-inspanningen gaan daarom de komende weken door. Fokkens zal in dit kader ook nog een keer op het statenjacht stappen met minister Cora van Nieuwenhuizen.

Verslaggever Onno Falkena over de lobby voor de Lelylijn

(Advertentie)
(Advertentie)