Bijzondere buitendijkse terp bij Blije is al bijna klaar

16 aug 2021 - 18:58

Het gaat snel met de bouw van de buitendijkse terp in Blije, de zogeheten Terp fan de Takomst. Van veraf kun je intussen de contouren van de terp al zien. Het bouwwerk is al goed op hoogte, en de komende werken moet het project worden afgemaakt. De terp moet de verbinding tussen het dorp en het Wad weer zichtbaar maken.

Terp bij Blije

Begin juli werd gestart met de werkzaamheden buiten Blije. Intussen is er heel wat klei opgegraven en weer gebruikt voor het op hoogte brengen van de terp. Zo vlak na de bouwvak ligt alles nog mooi op schema, volgens Harry Feenstra, een van de initiatiefnemers.

"Qua werk komt het wel goed", zegt Feenstra. "Wij zitten wel wat met de levering van het hout. De balken die er bovenop komen, op de palen, die waren moeilijk te krijgen."

Foto: RTV NOF, Mats Gies

Naast de leveringen moet ook rekening worden gehouden met de weersomstandigheden. De harde wind en de natte grond maken van het werk af en toe een flinke uitdaging. Komende woensdag is er nog een bijeenkomst in Blije, waar de laatste zaken worden besproken.

Begin oktober klaar

De Terp fan de Takomst moet begin oktober dit jaar klaar zijn. Bij Arcadia, het vervolg op Culturele Hoofdstad, wordt de terp aankomend jaar officieel in gebruik genomen.

Verslaggever Mats Gies keek met initiatiefnemer Harry Feenstra bij de terp

(Advertentie)
(Advertentie)