Overgang tussen Wad en land minder hard op Schiermonnikoog

24 jul 2021 - 07:50

Er wordt gekeken of het ook mogelijk is om de stortsteen aan de onderkant van de Waddendijk op Schiermonnikoog weg te halen. De stenen liggen tussen de veerdam en de jachthaven. Zij zorgen voor een harde overgang tussen Wad en land die zo nu en dan het vogelleven in de weg zit.

De stortsteen tussen Wad en zeedijk op Schiermonnikoog - Foto: Omrop Fryslân

Toen de eilandbewoners konden meepraten, was het weghalen van de stenen het eerste wat er werd gezegd. Maar het is niet de enige optie, zegt Jan Willem Zwart van Natuurmonumenten: "Het gaat wel om de veiligheid van het eiland en het is hier wel de belangrijkste waterkering. Die stortsteen kan mogelijk wel weg. Mogelijk komen er wel gaten in of is er wel een andere manier van overgang te vinden."

Wij en Wadvogels

Het is onderdeel van een veel groter, landelijk project van Vogelbescherming Nederland: Wij en Wadvogels. De stenen kunnen kuikens helpen om te schuilen voor gevaar, maar er vallen ook wel eens kuikens tussen de stenen die er niet meer uit kunnen komen.

Vaargeul

Op Schiermonnikoog zou het kunnen worden gecombineerd met een dijkverhoging en de aanleg van vogeleilanden om de kleine kwelder bij de jachthaven wat groter te maken zoiets kan met het slijk dat ieder jaar vrijkomt bij het baggeren van de vaargeul naar de jachthaven en wordt een jarenlang proces.

Jan Willem Zwart van Natuurmonumenten

Zwart: "Dat zijn dan vogeleilandjes die ervoor zorgen dat wij die grens tussen de hele harde steen en zoet en zout kunnen verzachten."

De kleine kwelder bij de jachthaven zou moeten worden uitgebreid - Foto: Omrop Fryslân

Het zijn niet de enige vogeleilandjes die er mogelijk komen. De Westerplas met zoet water wordt steeds ondieper. Als die wordt gebaggerd, kunnen met dat materiaal ook nieuwe vogeleilanden worden gemaakt op die locatie.

Oergong Waad nei lân minder hurd op Skiermûntseach

(Advertentie)
(Advertentie)