Jury Rink van der Veldepriis wil reglement veranderen

15 jul 2021 - 06:52

De jury van de Rink van der Veldepriis wil dat ook eerdere winnaars weer mee mogen doen. Momenteel staat het reglement van de tweejaarlijkse prijs dat niet toe.

Foto: Omrop Fryslân

Die regel zou moeten worden veranderd, zei de jury woensdag bij de uitreiking van de prijs aan de Stellingwerver schrijver Johan Veenstra. Volgens de jury is het niet meer van deze tijd. "Het gaat per slot van rekening om een wedstrijd en die hoort open te zijn."

Maar er speelt meer, vertelde jurylid Joukje Aardema. "Bij iedere nieuwe uitreiking leidt het handhaven van deze bepaling ertoe dat de spoeling om uit te kiezen dun wordt, helemaal nu het aantal publicaties steeds meer onder druk komt te staan."

De kâns nimt ta dat it winnende boek net mear perfoarst it bêste boek is.

Sjuerylid Joukje Aardema

En dan is er dus minder om uit te kiezen. "Daarmee neemt de kans toe dat het winnende boek - dat eigenlijk het beste boek zou moeten zijn - uiteindelijk niet meer is dan 'best of the rest'."

Het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD), dat samen met de gemeente Smallingerland de Rink van der Veldepriis uitreikt, bespreekt de oproep van de jury mogelijk op een volgende vergadering.

"Nog meer incrowd"

Willem Verf is oud-voorzitter van de stichting FLMD en hij heeft het reglement mede opgesteld. Hij wil geen verandering. "Dat zou ervoor zorgen dat de prijzen en het daarbij horende geld blijft circuleren in een klein groepje schrijvers. Het nieuwe voorstel maakt de Friese schrijverswereld nog meer 'incrowd'. En dat zou geen goede ontwikkeling zijn."

Volgens Verf zijn er voldoende debutanten die de prijs kunnen winnen. De Rink van der Veldepriis werd voor het eerst uitgereikt in 2004. Johan Veenstra is de eerste winnaar die niet in het Fries schrijft, maar in een Friese streektaal: het Stellingwerfs.

(Advertentie)
(Advertentie)