Inspectie: Onderwijs Hurdegaryp 'voldoende', maar bestuur niet

05 jul 2021 - 17:48

De onderwijsinspectie is van oordeel dat het onderwijs op het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp 'voldoende' is. Dat blijkt uit een inspectierapport, dat gepubliceerd is door de school. Het bestuur moet zijn werk wel beter doen.

Het Tjalling Koopmans College - Foto: Omrop Fryslân

De school was naar de rechter gestapt om de rapporten geheim te houden, maar die bepaalde dat de onderwijsinspectie de rapporten mocht publiceren. Nog voordat die dat kon doen, heeft de school de rapporten zelf gepubliceerd.

De rapporten komen naar buiten op de eerste dag dat docent Bert Mul weer aan het werk was op het Tjalling Koopmans College. Hij was geschorst na een artikel van Omrop Fryslân, waar in stond dat een leraar de school "een dictatoriale malafide organisatie" genoemd had, "en de leerlingen zijn de gijzelaars". Volgens de rechter staat het niet vast dat Mul de uitspraak gedaan heeft, en daarom draaide hij de schorsing terug.

Volgens de rapporten voldoet de school op meerdere punten niet aan de wet. Problemen in de lessen en tekortkomingen in de begeleiding zouden niet goed en effectief opgelost worden, en bij sommige vakken moeten de lessen beter afgestemd worden op de behoeften van kinderen die meer uitleg of begeleiding nodig hebben.

Een inspecteur van de onderwijsinspectie zegt tegen Omrop Fryslân dat het bestuur niet genoeg zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs. "Het bestuur moet zijn werk beter doen. Het interne toezicht moet beter, en leraren moeten meer zeggenschap krijgen."

'Kinderen kunnen niet rekenen'

Docenten hebben tegen de inspectie gezegd dat het taal- en rekenniveau tekort schiet. Leerlingen zouden basisvaardigheden missen. De school heeft geen taal- en rekenbeleid. En docenten kijken niet structureel naar achterstanden van individuele leerlilngen. Als ze denken dat er achterstanden zijn, wordt de stof met de hele klas opnieuw behandeld.

Het bestuur van de school heeft een jaar de tijd om de tekortkomingen op te lossen. Begin 2022 doet de inspectie opniew onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs in Hurdegaryp.

De school vecht de inhoud van het inspectierapport aan bij de rechter. De leerlingen zouden veel beter presteren dan kinderen op andere scholen, zegt het bestuur, maar daar houdt de inspectie geen rekening mee. Er zou bijna nooit iemand blijven zitten. Daarom wil de school de werkwijze niet aanpassen. Bovendien zou de inspectie bij deze school strenger zijn dan bij andere scholen.

(Advertentie)
(Advertentie)