Mantgum wint in eigen dorp de Jong Fammepartij

03 jul 2021 - 17:59

Het partuur van Mantgum met Amarins de Groot, Bregt Arendz en Jennie Terpstra heeft zaterdagmiddag de Jong Fammepartij in Mantgum gewonnen. In de finale waren ze met 5-2 6-4 te sterk voor het partuur van Goënga met Moniek Lootsma, Iris Oosterbaan en Andrea Kroes. De Jong Fammepartij is de belangrijkste partij voor de junioren bij de vrouwen.

Foto: Henk Bootsma

Er stonden in totaal negentien parturen op de lijst in Mantgum. Exmorra, Arum, Grou en Folsgare konden maar twee vrouwen inschrijven. Arum en Exmorra overleefden de eerste omloop met nederlagen tegen respectievelijk Minnertsga en Dronryp dan ook niet. Grou won wel met 5-5 6-4 van het partuur van Bolsward en Folsgare had het geluk van een staand nummer.

Uitslagen eerste omloop

Wedstrijd Uitslag
1. Groningen - 2. Workum 0-5 2-6
3. Minnertsga - 4. Exmorra 5-1 6-4
5. Dronryp - 6. Arum 5-1 6-4
7. Sexbierum/Pietersbierum - 8. Makkum 2-5 0-6
9. Bolsward - 10. Grou 5-5 4-6
11. Reduzum - 12. Marsum 1-5 0-6
13. Ried - 14. Mantgum 2-5 2-6
15. Sint Annaparochie - 16. Goënga 0-5 6-6
17. Easterein - 18. Jirnsum 5-2 6-0
19. Folsgare

De grootste verrassing van de tweede omloop kwam in de wedstrijd tussen Goënga en Easterein. Het laatstgenoemde partuur met Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra behoorden tot de favorieten voor de titel, maar op 5-5 6-6 ging Goënga er door een buitenslag van Roelie Kroondijk met de winst vandoor.

De duo's van Grou (Aluca Bouma en Jitske Kamsma) en Folsgare (Judith Cuperus en Eline van Dijkhuizen) werden door respectievelijk Makkum en Workum uitgeschakeld.

Uitslagen tweede omloop

Wedstrijd Uitslag
19. Folsgare - 2. Workum 1-5 2-6
3. Minnertsga - 5. Dronryp 3-5 6-6
8. Makkum - 10. Grou 5-1 6-2
12. Marsum - 14. Mantgum 2-5 2-6
16. Goënga - 17. Easterein 5-5 6-6

Thuispartuur Mantgum werd de eerste finalist van de dag. Ze waren met 5-4 6-0 te sterk voor Makkum (Ilse Zwaagstra, Larissa Smink en Anouk Smink) en hadden in de halve finale een staand nummer.

Workum met Nynke Kuipers, Naomi Wiersma en Gerde Lycklama à Nijeholt wonnen met 5-3 6-4 van Dronrijp met Inge Jansma. Senne Idsardi en Iris Veltman.

Uitslagen derde omloop

Wedstrijd Uitslag
2. Workum - 5. Dronryp 5-3 6-4
8. Makkum - 14. Mantgum 4-5 0-6
16. Goënga

Goënga zette in de halve finale de goede vorm door en had bijna geen problemen met het partuur van Workum. Het stond al heel snel 4-0 voor Goënga. Workum deed nog wel wat terug, maar de wedstrijd werd uiteindelijk eenvoudig met 5-1 6-2 gewonnen door Goënga.

Uitslagen halve finales

Wedstriid Utslach
16. Goënga - 2. Workum 5-1 6-2
14. Mantgum

De finale tussen Goënga en Mantgum was aan het begin eenrichtingsverkeer. Het thuispartuur stond al vlug met drie eersten voor, maar Goënga toonde veerkracht en kwam op 3-1 6-6 terug naar 3-2.

Dat bracht Mantgum echter niet uit balans, want die gingen daarna rechtstreeks naar de titel. Mantgum won de 18e Jong Fammepartij in eigen dorp uiteindelijk met 5-2 6-4.

Uitslag finale

Wedstrijd Uitslag
16. Goënga - 14. Mantgum 2-5 4-6
Trefwoorden: 
kaatsen Jong Fammepartij
(Advertentie)
(Advertentie)