Toekomst COC Friesland in gevaar: "Decentralisatie is niet goed geweest"

25 jun 2021 - 18:54

COC Friesland vindt dat de provincie Fryslân de financiële nood van de belangenorganisatie voor de LHBTIQ+-gemeenschap te veel van zich afschuift. COC heeft het moeilijk, maar de provincie wil niet meewerken. Formeel moet de COC bij de gemeente aankloppen. Maar als zij niet willen of eisen stellen aan het geld, kan de COC geen kant op. En dat terwijl ze wel beleid moeten voeren op het gebied van inclusie, zegt COC Friesland.

Foto: ANP

Provincie Fryslân heeft rond 2018 besloten om het gebruik van COC Friesland te decentraliseren.. "Wij moeten voor geld dus aankloppen bij de gemeenten. Maar dat betekent wel dat we het moeten hebben van individuele gemeenten", zegt Judith Krijgsman, coördinator bij COC Friesland.

Inclusie uitvoeren

En daar zit juist het probleem. "Want sommige gemeenten eisen dat wij het geld alleen voor bepaalde doeleinden gebruiken. Andere gemeenten vinden hechten er helemaal geen belang aan en kijken minder plezierig naar het COC. Dan houdt het gewoon op. Van de 18 Friese gemeenten zijn er slechts 3 die ons financieel ondersteunen."

Volgens Krijgsman is de decentralisatie een gekke stap geweest. "Want het COC geeft uitvoering aan het beleid op inclusie. Er is geen andere organisatie die dat doet. Aangezien wij een beleidsuitvoerende rol hebben en invulling geven aan gesteld beleid, vind ik ook dat het terecht is dat het COC nu aanklopt hij de provincie voor hulp."

Het verdwijnen van de afdeling is reëel

De nood is groot, legt Krijgsman uit. Want stel: er komt geen steun? "Dan denk ik dat we het bijltje er dan bij neer moeten gooien. Dat betekent dat er geen COC Friesland meer is. Dat scenario is heel reëel. Binnen de komende maanden moet er echt een besluit vallen."

Op dit stuit draait de organisaasje op 40 frijwilligers. Krijgsman: "Die doen dat allemaal met liefde, maar zij krijgen er geen cent voor. Daarnaast hebben we binnen die vrijwilligers 15 voorlichters die geheel belangeloos een eigen lespakket gemaakt hebben. Het zou fijn zijn als je eens iets voor die mensen terug zou kunnen doen.

By belied heart ek it fasilitearjen

Krijgsman seit mei klam dat it net sa is dat COC Friesland allinne mar de hân ophâldt. "Je moet als vereniging ook vooruitkijken en je afvragen wat bij deze tijd past. Maar COC Friesland heeft maanden geleden al duidelijk gezegd te kijken naar andere inkomsten. Dus ook actief op zoek gaan naar inkomsten. Dat doen we ook."

Stipe op projektbasis is moai, mar dêrmei rêde je it net, seit Krijgsman. "Je kunt een bepaald beleid willen hebben, maar dan moet je ook zorgen voor structurele bediening."

Judith Krijgsman, coördinator bij COC Friesland

(Advertentie)
(Advertentie)