Waterhuishouding in polder De Foarútgong bij Oudehaske verbeterd

22 jun 2021 - 15:09

Wetterskip Fryslân is bezig om de waterberging in polder De Foarútgong tussen Joure en Heerenveen te verbeteren. De sloten worden breder gemaakt en de oevrs worden natuurvriendelijker. Zo kan de polder van zo'n 1.400 hectare vanaf nu beter water opvangen bij noodweer en zo blijft er ook meer water over bij droge perioden. Eind 2021 moet het werk klaar zijn.

Foto: Daniël Hartog

Door klimaatverandering zijn er vaker extreme situaties met wateroverlast of juist watertekort. Daarom worden de hoofdwatergangen breder gemaakt over een lengte van 17,5 kilometer. Het betekende wel dat zo'n 70 eigenaren grond moesten afstaan.

Verbinding De Tsjonger-Nannewiid

Ook de aanvoer van water vanuit De Tsjonger naar het Nannewiid bij Oudehaske wordt aangepakt: het waterpeil tussen de rivier en natuurgebied het Easterskar wordt verhoogd. Via de Rotster Sleat stroomt het water naar het veenmeertje Nannewiid.

Easterskar

De drie bestaande gemalen in De Foarútgong hoeven hiermee geen water meer te pompen voor een rietveld bij het Easterskar en sloten met een hoog waterpeil bij Rottum en Sintjohannesga. Er zijn ook diverse van deze hoogwatercircuits verbeterd.

In totaal kost het project 2,3 miljoen euro. Provincie Fryslân en een Europees landbouwfonds steunen in de kosten.

Foto: Daniël Hartog
(Advertentie)
(Advertentie)