Broedseizoen weidevogels lijkt dit jaar beter uit te pakken

19 jun 2021 - 14:58

Het lijkt erop dat het broedseizoen voor weidevogels een stuk beter uitpakt dan vorig jaar. Dat is te danken aan het natte voorjaar. Officiële cijfers zij er nog niet, maar het aantal meldingen van gebieden waar het goed gaat is groot.

Weidevogels lijken het dit jaar goed te doen:

Natuurmonumenten heeft zelfs een kemphaan met jongen in één van zijn gebieden en dat is bijzonder, want de kemphaan is een zo goed als verdwenen broedvogel uit Nederland.

Uit Súdwest-Fryslân komen ook goede berichten, maar vertrouwen op nat weer alleen is niet genoeg. Om daar optimaal van te profiteren, moet er meer gebeuren. Zo zijn er aan de oostkant van het Noorderleeg aan de Waddenkust ingrepen gedaan om het gebied natter te houden. En dat heeft een positief effect.

Districtshoofd Jan Jelle Jongsma van It Fryske Gea: "Wij hebben een heel scala aan maatregelen die hier zijn toegepast. Daarnaast ook nog een stukje predatiebeheer dat goed in orde is bij de lokale Wildbeheerseenheid. Al met al hebben wij alle omstandigheden, waar wij op kunnen sturen, de laatste jaren geoptimaliseerd. Daar plukken we nu de vruchten van, hoop ik."

Kluut

Het gebied kan nu meer water langer vasthouden en de vogels kunnen ook beter bij het water komen. Een kleine rondrit door het gebied laat veel jonge vogels zien, waaronder ook veel van de kluut. Daar zijn er veel meer van, waaronder een 50 span grote kolonie. Verder ligt er, mede door de samenwerking met de pachters, genoeg kruidenrijk land waar jonge vogels zich kunnen verschuilen.

Foto: Remco de Vries, Omrop Fryslân

Bij Rotsterhaule heeft de vogelwacht van Sintjohannesga-Rotserhaule en omgeving veel water en broedeilanden voor koloniebroeders als de visdief, die goede bescherming bieden tegen roofvogels.

André de Jager van de vogelwacht is tevreden over wat dat nu oplevert: "Wij hebben bijna twintig koppels van de visdief zitten. Vijf koppels kluten hebben er op gebroed en die lopen nu hier rond met hun jongen. Ook zitten er nog zo'n vijftien koppeltjes meeuwen. De grutto's hebben hun jongen ook bijna groot. Het gaat eigenlijk heel erg goed."

Luchtmacht

Het water houdt grondpredatoren tegen en de koloniebroeders werken als een soort luchtmacht. "Wat we hier zien, is dat een groep van een kleine twintig kraaien, die hier altijd rondhing, al tijden niet meer is gezien", zegt De Jager. "Daar zijn die meeuwen wel verantwoordelijk voor. Die zitten er bovenop! En als hier een buizerd of een kiekendief overvliegt, dan moet je eens zien hoe snel die meeuwen ingrijpen. De kieviten hoen er niet eens heen te vliegen."

Het hele waterplan dat hiervoor verantwoordelijk is, is met 400 euro niet eens heel duur. En de Agrarische Natuurvereniging It Lege Midden heeft een plas-draspomp geschonken.

Ien fan de briedeilannen by Rotsterhaule - Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries
(Advertentie)
(Advertentie)