Heerenveen krijgt een nieuwe installatie voor slibontwatering

14 jun 2021 - 20:41

Wetterskip Fryslân besluit over drie weken definitief over de bouw van een nieuwe installatie voor slibontwatering in Heerenveen. Dit systeem ontwatert het slib dat overblijft bij rioolwaterzuiveringen. De huidige installaties en gebouwen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen. De nieuwe installatie gaat 38 miljoen euro kosten en zal eind 2023 klaar zijn.

Foto: Google Street View

Van het afvalwater dat gezuiverd wordt bij alle 27 rioolwaterzuiveringen in de provincie blijft veel zuiveringsslib over. Een deel daarvan wordt weer gebruikt voor biogas, dat weer wordt omgezet in stroom. Het zuiveringsslib wordt ontwaterd en daarna naar de SNB (Slibverwerking Noord-Brabant) gebracht, waar het wordt verbrand.

Bestuurder Otto van der Galiën van Wetterskip Fryslân

"In Heerenveen staat nu ook al zo'n installatie, maar die is nu aan het eind van z'n latijn", vertelt bestuurder Otto van der Galiën van Wetterskip Fryslân. De installatie voldoet niet meer aan de eisen voor brandveiligheid.

Maar ook het systeem zelf is oud: "We moeten geen storingen krijgen. Want er zijn bijna geen reserve-onderdelen meer te krijgen. Die moeten we dan bijvoorbeeld tweedehands uit Duitsland halen: dat is niet een gewenste situatie. Dus we moeten vervangen. Deze kosten zijn meegenomen in de begroting voor meerdere jaren."

Duurdere bouwkosten

Toch viel het nog wel 2 miljoen euro duurder uit dan het Wetterskip eerder dacht. "Het zijn de bouwkosten die omhoog gaan, daar hebben veel mensen mee te maken", zegt Van der Galiën daarover. Hij had het liever anders gezien, maar de nieuwe installatie blijft nodig. Tot die tijd draait de oude nog door.

(Advertentie)
(Advertentie)